– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Diktardagen 2019

lau08jun00:00lau00:00Diktardagen 2019- lat orda verte hogga i stein.

Om arrangementet

Ein norsk diktar skal heidrast med ei dikttavle, som leggjast ned i den vakre diktarstien som slynger seg mellom husa i museumstunet. Hardanger folkemuseum arrangerar kvart år denne dagen i lag med Olav H. Haugesenteret. Diktartavlen inneheld eit dikt, ein strofe eller eit sitat vald av diktaren sjølve, og utformast og hoggast av kunstnar Cecilie Broch Knudsen.

Kven som vert årets diktar på diktarstien er enno ikkje gjort kjend. Les meir om Diktarstien her.

Meir info om programmet, som inkluderer konsert, kjem.

Tid

(Laurdag) 00:00 - 00:00(GMT+00:00)