– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Tvillingsong

lau26feb14:00TvillingsongFilm

Om arrangementet

Filmen Tvillingsong av Anne Tveit Knutsen om tvillingane Eli og Toril frå Øystese vert vist 26. februar kl. 14 i Kabuso.

Gjennom dei 25 minutta filmen varar følger me tvillingane Eli og Toril, to kvinner på 52 år, som lever med utviklingshemming. Når filmen startar bur dei i kvart sitt bufellesskap i Øystese, på kvar si side av bygda, og med jamne mellomrom møtest dei på eit feriesenter i bygda, kor dei overnattar saman.

Tvillingane har fleire kosedyr som dei aktivt brukar i kommunikasjonen med kvarandre og omverda, mellom anna kvar sin Julius som dei fekk i 1986. Kosedyra er med dei overalt, og begge Juliusane er reparert fleire gonger. I ein periode vart kosedyra teken frå dei, fordi vaksne ikkje skal ha kosedyr, men truleg fungerer dei som eit viktig kommunikasjonsverktøy for dei båe.

Den eine tvillingen lever i starten av filmen med ein alvorleg nyresvikt, stadium 5. Filmen følger tvillingane den siste tida dei har saman før Toril dør 30. mars 2019, og gjennom den første tida Eli har aleine.

Filmen undersøker tvillingane sin relasjon til kvarandre og omverda. På kva måte kommuniserer dei når fullstendige og meiningsberande setningar i det verbale språket er fråverande? Språket er jo der likevel; som toneleie og blikkontakt, og som fragmentariske setningar og ord, ofte formidla gjennom kosedyra.

Inngang: 50 kr

Idé, regi og kuntnerisk drivkraft: Anne Tveit Knutsen
Foto & klipp: Kieran Kolle
Lyd: Øyvind Rydland og Jorunn Børve Eriksen.
Musikk: Mari Kvien Brunvoll
Produsent: Elin Sander

Takk til:
Vestnorsk Filmsenter, Stiftelsen Fritt Ord, Billedkunstnernes Vederlagsfonds Prosjektstøtte, Kulturrådet, Helle Bennetts Allmennyttige Fond, Bergen kommune og Norsk Filminstitutt.
Takk også til Øystein Hauge for hjelp til tittelen; Tvillingsong

 

TVILLINGSONG TEASER from Aldeles on Vimeo.

Billettsal på nett, restbillettar i døra

>>> Kjøp