– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Storeteigen venelag

Bli med i venelaget! 

Storeteigen venelag er eit aktivt lag som bidreg med dugnadsinnsats og god stemning. Ynskjer du å engasjera deg i arbeidet vårt?
Kontakt styreleiar Stig Lundblad-Sandbakk;
mobil 917 22 857 / stig@kabuso.no

Eit anna lag som er med å skapa liv på Storeteigen er Øystese bygdekvinnelag.
Har du lyst å å engasjera deg der, ta kontakt med Astrid Lunestad;
mobil 900 44 581 / astridby@yahoo.com

Følg også gjerne Storeteigen på Facebook – der vil det mellom anna koma info om aktivitetar frå desse laga.