– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Stølsdrift

Forteljingar frå stølsliv i Kvam

Med støtte frå Norsk kulturråd har Storeteigen fått produsert 3 filmar knytt til stølsdrift i Kvam.
Her får du eit innblikk i korleis livet på stølen kunne vera.

Formidlarar: Livar Aksnes, Mibeth Skutlaberg, Kristin Solberg m.fl.
Produksjon: Hardangerfjord media

X